เงินค่าเหนื่อยที่ควรเสียไปกับนิติบุคคลที่เข้ารับบริหารโรง

เราอาจมองว่าเงินส่วนใหญ่ที่เอามาบริหารเป็นเงินที่มาจากเฉพาะกลุ่ม แต่ล้วนแล้วมาจากเงินค่าสาธารณะที่ ผู้ครอบครองคอนโดมิเนียมจำต้องจ่ายรายปี  พอรวมกันแล้วก็คือจำนวนมากอยู่ บางขณะอาจจะเกินจากที่ควรจ่ายก็เป็นไปได้ นั้นก็ แปลว่า  คอนโดโรงทุกแห่งจะมีเงินกงสีที่จัดเก็บเมื่อตั้งต้นตั้งคอนโด  จะมีการเช็คบิลเพื่อที่จะตั้งเงินกงสีขึ้น  โดยอาจคิดตามปริมาณห้องหับไม่ก็พื้นที่ที่ให้เช่าเรือนอยู่เหมือนกัน

เงินค่าศูนย์กลางเหล่านี้  จะถูกเรียกเก็บกับทุกห้อง เข้าบัญชี  นิติบุคคลฯ  ของคอนโด  เอาสตางค์มาจ่ายติปาถะตั้งแต่ค่าบริหารงานการ  ค่าตอบแทนคนใช้ พนักงานรักษาความปลอดภัย  ค่าน้ำ  ค่าไฟฟ้า  ราคารักษาลิฟท์  ค่าซ่อมบำรุงสาระพัด ค่าอื่น ๆ  อีกมากมาย โดยมีการปันส่วนอย่างทัดเทียมตามหน้าที่และการแจกจ่ายให้ได้ตามเหมาะ

การรับบริหารตึกคอนโด จึงต้องคิดทบทวนค่าใช้สอยให้ได้อย่างถ่องแท้ เพราะถ้าสะเพร่าไป สามารถทำเอาคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยอยู่นั้นเกิดไม่สบอารมณ์ด้วยให้เงินไม่ครบ ดังนั้นในการคิด การปัน จึงควรจะที่จะจำเป็นจะต้องมีการทำ รายรับรายการจ่าย ให้ได้แม่นยำครบถ้วนบริบูรณ์ ด้วยสาเหตุเหล่านี้เราจึงจำต้องเลือกสรรบุคลากรที่ดีเข้ามาปฏิบัติการเพราะเขาจะถือได้ว่าเป็นคนที่จะเข้าช่วยเราบริหารภารกิจให้ก้าวขึ้นไปเลยละ

ในเวลานี้เราได้รู้แล้วว่าการคิดค่าตอบแทนของบุคลากรจำต้องถูกแม่นยำ มิสามารถทำผิดได้ เพราะผลสรุปที่ตามมานั้นออกจะติดจะมาก แบบที่เราไม่ทันการตั้งเนื้อตั้งตัวเลยด้วยซ้ำ แถมยังเปิดให้บุคคลที่มีความรู้สึกต้องการอาสาเป็นได้เสมอเพราะเราเน้นย้ำคนที่ทรงคุณภาพพร้อมกับใช้วิชาความรู้ที่มีกับงานการเต็มกำลัง