hair transplant ด้วยเทคนิคการปลูกผมแบบใหม่

การทดลองโดยศัลยแพทย์ปลูกถ่ายเส้นผม ให้ความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญต่อเทคนิค hair transplant แบบฟอลลิเคิลยูนิท เนื่องจากการทดลองเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอัตราการรอดชีวิตของหน่วย ที่สมบูรณ์นั้นดีกว่าการปลูกผมแบบไมโครเดียวการใช้ในการผ่าตัดปลูกผมจึงลดลงมากหรือน้อย แม้ว่าผลลัพธ์ของการฟื้นฟูผมด้วยการใช้การปลูกถ่ายแบบฟอลลิคูลาร์นั้นดีและสวยงาม hair transplant แต่การผ่าตัดปลูกผมแบบนี้ได้รับผลกระทบจากข้อเสียเปรียบที่ต้องใช้เวลานาน ในการปลูกถ่าย มันเกี่ยวข้องกับทีมงานของผู้ช่วยที่มีทักษะสูงสำหรับขั้นตอนการปลูกผม

มีทักษะมากขั้นตอนนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ป่วย

ความเสียหายจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นกับรูขุมขนเมื่อสองฟอลลิคูลาร์ใกล้กันมากถูกแยกออกจากกันและเริ่มส่งผลต่อผลลัพธ์ของการ hair transplant ปลูกผมด้วย ความสำเร็จที่ลดลงในการปลูกถ่ายยูนิตต่อม พบบ่อยมากขึ้นในการผ่าตัดปลูกผมที่ได้รับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ปลูกผม ความจริงก็คือความกังวลอย่างมากกับศัลยแพทย์ปลูกผมมืออาชีพ เหตุผลหลักสำหรับอัตราความสำเร็จที่ลดลงก็คือผู้ช่วยศัลยแพทย์ปลูกถ่ายเส้นผมขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแยกเซลล์ฟอลลิเคิลเดี่ยวอย่างถูกต้องแล้วทำการผ่าอย่างรวดเร็ว

การทำให้มั่นใจว่าหน่วยฟอลลิคูลาร์ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์และถูกผ่าและ hair transplant ในเวลาที่สั้นที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มโอกาสของรูขุมขนที่รอดชีวิตจากกระบวนการและการเติบโต แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ช่วยไม่สามารถดูแลประเด็นสำคัญนี้ได้ก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเทคนิคที่ทำให้หน่วยฟอลลิคูลาร์ยังคงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการใช้กลุ่มฟอลลิเคิลที่มีผมสามและสี่ผมในการฟื้นฟูการผ่าตัดปลูกผมด้วยวิวัฒนาการ

hair transplant ขั้นตอนนี้พบว่ามีข้อได้เปรียบมากกว่า

หน่วยรูขุมขนเดี่ยวไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยเส้นผมเส้นเดียวและอาจมีขน 2-4 เส้นในหลุมเดียว เมื่อพบว่าฟอลลิคูลาร์อยู่ใกล้กันมากในตัวอย่างผิวของผู้บริจาคไม่แนะนำให้แยกพวกมันออกจากกันเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของไอโทจีนิก ข้อได้เปรียบของความจริงข้อนี้ถูกนำมาใช้ในการจัดกลุ่มสามและสี่ผมเมื่อ สองหน่วยผมหรือสามผมและหน่วยผมหนึ่งจะถูกวางไว้ใกล้กันตามธรรมชาติ hair transplant เดียวในการเจริญเติบโตของผมที่เหนือกว่าและในเวลาเดียวกันช่วยลดความเสียหายการผ่าตัดและการบาดเจ็บไปยังเว็บไซต์ผู้รับ

hair transplant ของการใช้กลุ่มธรรมชาติสำหรับการผ่าตัดปลูกผมมีข้อดีหลายประการ: มันส่งผลให้ขั้นตอนการปลูกผมรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะช่วยประหยัดเวลาในการแยกแต่ละหน่วยฟอลลิเคิลและใช้เวลาน้อยลงในการจัดวาง ขั้นตอนการปลูกผมป้องกันการบาดเจ็บของ ในระหว่างขั้นตอนการผ่า ช่วยลดการบาดเจ็บของไอโตเจนอิกในระหว่างการจัดตำแหน่งเนื่องจากการจัดกลุ่มฟอลิเคิลไม่เปราะบางเหมือนกับฟอลลิคูลาร์เพราะมีเนื้อเยื่อติดอยู่มาก เมื่อขั้นตอนการปลูกผมนี้ดำเนินไปในอัตราที่เร็วขึ้นมันทำให้การตัดกิ่งหลุดออกจากร่างกายในระยะเวลาอันสั้นและเพิ่มอัตราการรอดชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hairsmithclinic.com/en/service/hair-transplant-thailand/