เหตุผลที่ต้องมี gutor ระบบตู้สำรองไฟฟ้า

เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบบ gutor ได้รับแรงผลักดันเนื่องจากแนวคิดที่น่าสนใจในการตอบสนองความต้องการการป้องกันพลังงานเมื่อคุณเติบโตขึ้น แนวคิดนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มความจุของ UPS หรือความซ้ำซ้อนเมื่อจำเป็นโดยใช้โมดูลขนาดเล็กน้ำหนักเบากะทัดรัดถอดเปลี่ยนได้ร้อนและต้นทุนต่ำโดยไม่ต้องจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามข้อดีมาพร้อมกับข้อบกพร่องบางประการบทความพิจารณาทั้งสองอย่างแนวทางของ UPS

gutor แบบแยกส่วนมีข้อดีเหนือ

gutor thailand มาตรฐานดังต่อไปนี้พื้นที่ชั้นล่างสุดระบบ gutor ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความสามารถในการปรับขนาดซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มหน่วยเพิ่มเติมในหน่วยคู่ขนานเพื่อเพิ่มกำลังไฟหรือสำรอง ระบบโมดูลาร์จะขึ้นอยู่กับกล่องหุ้มประเภทชั้นวางที่มีตู้แบตเตอรี่ที่ด้านล่างและโมดูลแบบถอดเปลี่ยนได้น้ำหนักเบาขนาดเล็กซึ่งอยู่เหนืออีกโมดูลหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มได้ทุกเมื่อที่ต้องการ วิธีการปรับขนาดตามแนวตั้งนี้ใช้พื้นที่ประมาณ gutor ของพื้นที่เมื่อเทียบกับยูนิต UPS มาตรฐานที่มีกำลังไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากันความพร้อมใช้งานพลังงานสูงสุด

ความพร้อมใช้งานของระบบ UPS กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มีการปรับสภาพพลังงาน หาก UPS ไม่เคยล้มเหลวความพร้อมใช้งานจะเท่ากับ gutor น่าเสียดายที่ระบบ UPS หรือแบตเตอรี่สำรองของมันทำงานล้มเหลวและในระหว่างเวลาซ่อมไม่มีไฟฟ้าที่มีเงื่อนไขเพื่อป้องกันโหลด วิธีการแบบแยกส่วนช่วยลดเวลาในการซ่อมให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อให้ช่างเทคนิคมาถึงและเปลี่ยนโมดูลที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับ 24 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้วิศวกรบริการมาถึงและแก้ไขระบบประสิทธิภาพที่สูงขึ้นประสิทธิภาพของ UPS ถึงระดับสูงสุดเมื่อโหลดอยู่ที่ระดับสูงสุด ความสามารถในการเพิ่มกำลังไฟของ UPS โดยการเพิ่มโมดูลขนาดเล็กเมื่อจำเป็นในขณะที่ยังคงรักษาอัตราส่วนที่สูง

ของโหลดทั้งหมดต่อความจุของ gutor

ทั้งหมดทำให้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดความน่าจะเป็นต่ำสุดที่ gutor จะขัดข้องระหว่างการบำรุงรักษาบทวิจารณ์ระบุว่าของความล้มเหลวของ UPS เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ในระหว่างการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา UPS วิธีการแบบแยกส่วนช่วยให้สามารถเปลี่ยนและแยกโมดูลที่มีข้อบกพร่องในสถานที่ซึ่งถูกส่งไปยังศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อมแซมลดโอกาสที่ UPS จะขัดข้องระหว่างการให้บริการ gutor แนวทางของ gutor แบบแยกส่วนมีข้อเสียเหนือโซลูชันของ UPS มาตรฐานดังต่อไปนี้กำลังขับจำกัด gutor วิธีการแบบแยกส่วนเรียกร้องให้มีโมดูลพลังงานขนานขนาดเล็กน้ำหนักเบาในปริมาณที่ค่อนข้างสูง ระบบ gutor ส่วนใหญ่ใช้โมดูลซึ่งสามารถจัดการได้

โดยบุคคลเดียวซึ่งอยู่ในชั้นวางขนาด gutor สำหรับพลังงานเพิ่มเติมผู้ผลิตแนะนำให้เพิ่มชั้นวางเพิ่มเติมแบบขนาน ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวเมื่อเชื่อมต่อโมดูลมากขึ้นจะลดข้อได้เปรียบของ gutorโดยสรุปแนวทางขอไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของ UPS ที่ปรับขนาดได้ทั้งหมดเสมอไป แต่ควรพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ UPS ทั่วไป นอกจากนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดการเลือกแนวทางแบบแยกส่วนจำเป็นต้องมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการ gutor โดยเฉพาะรวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของทั่วไปซึ่งผู้ผลิต UPS ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้เสมอไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://tpce.co.th/