ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญประเภทที่ปรึกษา iso ของธุรกิจอิสระ

ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญประเภทที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ ที่ปรึกษา isoซึ่งนำประโยชน์ของความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่หายากและสูงมารองรับในประเด็นต่างๆ มากมายในองค์กรในปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยมีหลายประเภท โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ปรึกษา isoดังนี้ผู้ทดสอบการเจาะระบบพยายามค้นหาช่องโหว่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขผู้ตรวจสอบความปลอดภัยข้อมูล

จะประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรด้วยมาตรฐานของอินโฟเซคที่เป็นที่ยอมรับที่ปรึกษา iso เช่น ISO 27001 หรือ PCI DSS และอาจดำเนินการรับรองธุรกิจตามมาตรฐานที่เลือกที่ปรึกษาของ ที่ปรึกษา iso จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการประกันข้อมูลที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งมักจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษ

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงความสามารถในการเอาตัวรอด

ผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจจะประเมินความยืดหยุ่นขององค์กรในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ และจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงความสามารถในการเอาตัวรอดแม้กระทั่งเหตุการณ์สำคัญ ที่ปรึกษา isoซึ่งรวมถึงมาตรการกู้คืนระบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไอทีขององค์กรที่ปรึกษาที่เน้นการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ ที่ปรึกษา isoโทโพโลยีเครือข่าย ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ นโยบายรหัสผ่าน การควบคุมการเข้าถึง การจัดสรรสิทธิ์การเข้าถึงบนพื้นฐานสิทธิ์ขั้นต่ำ และการควบคุมความปลอดภัย

ทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกันผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันข้อมูลจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร ซึ่งรวมถึงนโยบาย ที่ปรึกษา isoกระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ Infosec โดยรวม การตระหนักรู้และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และส่วนที่เกี่ยวข้องของสัญญาเป็นที่ชัดเจนว่าที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูลสามารถมีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่ปรึกษา isoหรือเธอต้องสามารถโต้ตอบกับใครก็ได้ในองค์กร ตั้งแต่การนำเสนอในระดับบอร์ดไปจนถึงการอภิปรายด้านเทคนิคอย่างลึกซึ้งกับผู้ดูแลระบบไอที ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอย่างเป็นทางการ

โดยทั่วไปอาจมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ แต่มักจะแยกออกเป็นสาขาของประสบการณ์ที่กว้างขึ้น และสามารถกำหนดปัญหาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในบริบทที่กว้างขึ้นมาก ที่ปรึกษา iso 9001ซึ่งประเมินผลกระทบของปัญหาทางเทคนิคเหล่านั้นที่มีต่อธุรกิจโดยรวมที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูลสามารถเป็นสินทรัพย์มหาศาลสำหรับธุรกิจที่เตรียมใช้ทักษะเหล่านี้อย่างชาญฉลาด ที่ปรึกษา isoเขาหรือเธอจะสามารถแจ้งเตือนองค์กรถึงปัญหาที่ไม่สงสัยซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาจริงที่จะมีคู่หูใหม่ในการประเมินท่าทางการรักษาความปลอดภัย

ในปัจจุบันขององค์กร ที่ปรึกษา isoเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทและสำหรับลูกค้าหรือคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอย่างเป็นทางการ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาจดูหรูหราราคาแพง ที่ปรึกษา isoแต่ในความเป็นจริง ความเชี่ยวชาญของพวกเขา และผลประโยชน์ที่พวกเขาสามารถนำมาสู่ธุรกิจ จะเป็นมากกว่าการชำระคืนค่าใช้จ่ายเริ่มต้น หากที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของข้อมูลป้องกัน