Tag Archives: สายยาง

รดน้ำให้สวนชุ่มฉ่ำด้วยสายยางพร้อมทั้งสปริงเกลอร์

เรื่องที่ลืมไม่ได้สำหรับสวนสวยของเราก็คือ ระบบน้ำการเลือกคัดระบบรดน้ำไปใช้งานแต่ละทำเลที่ตั้งนั้นเราต้องดูด้วยว่าเหมาะสำหรับปริมาตรที่ตั้งพร้อมด้วยเหมาะสมกับสภาพสวนในบ้านหรือไม่ เพราะหากเราเลือกเฟ้นไม่เหมาะอาจจะส่งผลกับต้นไม้ในสวนของเราได้ เหตุฉะนี้ระบบน้ำ 2 ระบบ มาชี้ช่องให้ไปเลือกใช้กันค่ะ 1. ระบบรดน้ำแบบสายยาง เป็นการรดน้ำแบบขั้นแรกดั่งเดิมมากๆ…

1.ระบบรดน้ำแบบสายยาง

เป็นการรดน้ำแบบรากฐานดั่ง เดิมมากๆ ซึ่งการใช้งานเราจะคัดในที่ตั้งขนาดย่อม เช่น  คอนโด อพาร์ทเมนต์  มุมระเบียง เป็นต้น ซึ่งมุมเล็กเหล่านี้จะเหมาะสำหรับการใช้สายยางยิ่งกว่า เพราะจัดตั้งก็ง่ายๆ เพียงแค่ติดตั้งท่อน้ำจากท่อน้ำหลักจากนั้น ติดบอลวาล์วเพื่อเปิด-ปิดน้ำ และนำสายยางมาติดกับก๊อกน้ำ ควรติดที่แขวนสายยางไว้ด้วยเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและกระชับที่ตั้ง

จุดดีของการใช้สายยางรดน้ำ คือ ต้นไม้ ได้น้ำในปริมาณที่มีเหตุผลตามชนิดของต้นไม้และวัสดุปลูก แต่ทางนี้ควรต่อฉีดหัวบัวหรือหัวฉีดพ่นฝอยแทนการบีบปลายสายยาง เพื่อให้แรงดันน้ำสม่ำเสมอ ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ เจ้าของบ้านสามารถทำได้เอง

2.ระบบรดน้ำด้วยสปริงเกลอร์

ระบบนี้เหมาะเพื่อดินแดน สวนขนาดใหญ่หรือคนที่อยากจะประหยัดเวลาในการรดน้ำต้นไม้ ส่วนการที่เราจะติดตั้งนั้นก็ทำได้โดยเรามีวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้คือ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ  ข้อต่อ  ท่อ PVC และสปริงเกลอร์ส่วนหัวของสปริงเกลอร์นั้น  ถ้าโซนเล็กกว้างไม่เกิน 1-2 เมตร สั่งสอนให้เป็นแบบมินิสปริงเกลอร์เพราะเหมาะกับสวนพุ่ม สวนหย่อมแต่ถ้าเป็นพื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่  ต้องการฝังสปริงเกลอร์ลงใต้ดิน  ก็นำชี้ช่อง หัวแบบป๊อปอัพ ส่วนสิ่งของที่ของหัวสปริงเกลอร์ก็แล้วแต่เราจะเลือกเฟ้น จะเป็นแบบโลหะ หรือพลาสติกก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้ส่วนจะตั้งระยะให้น้ำไปไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ กับพลังแรงม้าเครื่องปั๊มน้ำและระยะที่เรากำหนดแล้ว