การวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยของ automatic image moderation

ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าจะจับใบหน้าที่กำหนดแล้วเปลี่ยนเป็นเทมเพลต นี้จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการจัดหน้าใหม่ให้กับระบบนี้จะเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลภาพแล้วจึงนำมาใช้ในการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ

คะแนนที่นำมาพิจารณาทุกคนรู้ดีว่าใบหน้าแต่ละใบหน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในทุกๆลักษณะ ระบบautomatic image moderation กำหนดคุณสมบัติเหล่านี้เป็นจุดสำคัญของข้อกำหนด มีทั้งหมด 80 ข้อซึ่งจะนำมาพิจารณา บางส่วนของพวกเขารวมถึงความกว้างของจมูกรูปกระดูกโหนกแก้มความยาวของ ความลึกของซ็อกเก็ตตาระหว่างระยะทางตา

ทั้งหมด 80 อักขระเหล่านี้ร่วมกันเป็นใบหน้าพิมพ์ที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลในรูปแบบของรหัสตัวเลข เมื่อใดก็ตามที่มีการป้อนข้อมูลใหม่ระบบจะเริ่มจับคู่ข้อมูลกับระบบที่มีอยู่ในระบบและนำเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ

การประยุกต์ใช้งาน automatic image moderation

การประยุกต์ใช้ไบโอเมทริกซ์ใบหน้าเป็นประโยชน์อย่างมากและเป็นเช่นพบว่าการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขา ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความปลอดภัย automatic image moderation กรมตำรวจใช้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยเอกชนและคาสิโนมากเกินไปนอกเหนือจากนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คนที่ถูกตั้งค่าสถานะได้รับการยอมรับจะตั้งค่าการปลุกเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ คาสิโนสามารถจับ defaulters และผู้ที่มีประวัติของหนี้เสียได้ทันที

ใช้ระบบซอฟต์แวร์ automatic image moderation อันมีค่านี้

การเปลี่ยนแปลงผ่านปีในขณะที่ซอฟต์แวร์การรับรู้เฉพาะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนถึงขณะนี้สามารถจับภาพได้เพียงภาพ 2 มิติเท่านั้น ข้อเสียของการนี้คือการที่คนที่จำเป็นในการนั่งในทางเพื่อให้เป็นไปได้โดยตรงหันหน้าไปทางกล้อง นี่เป็นไปไม่ได้เสมอไป หลังจากที่ทั้งหมด image moderation ก็ไม่สามารถคาดว่าจะเต็มใจแสดงใบหน้าของพวกเขาสำหรับทุกคนที่จะยอมรับ อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้ภาพ 3 มิติได้เริ่มเข้าสู่การเล่นโดยมีแนวโน้มว่าจะมีความแม่นยำสูงขึ้นในทุกระดับ

ได้มีการกล่าวกันว่าภาพสามมิติจะจับภาพลักษณะเหล่านั้นในรูปของคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดหลายปี บางส่วนของเหล่านี้รวมถึงเส้นโค้งของจมูกซ็อกเก็ตตาและคาง มันกำลังถูก เป็นปฏิวัติของแปลก ๆ เนื่องจากมีการอ้างว่ากระบวนการถ่ายภาพ 3 มิติimage moderation สามารถจดจำคนที่ปกคลุมด้วยความมืดได้ทั้งหมดก่อนที่ระบบนี้จะได้รับการพิจารณาหลักฐานทั้งหมดก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องทำ แม้แล้วซอฟต์แวร์ ใบหน้าจะทำให้งานง่ายขึ้นสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายทั่วโลก  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.datawow.io