Flow Meter การเลือกยูนิตที่เหมาะสมและการใช้งานอย่างเหมาะสม

คุณจะเจอเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กหรือเครื่องวัดแมกเนติกประเภทต่างๆในตลาด Flow Meter อุปกรณ์เหล่านี้แต่ละเครื่องมีแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน Flow Meter ทั้งหมดดำเนินไปตามหลักการของกฎของฟาราเดย์เนื่องจากแม็กมิเตอร์แต่ละแบบมีการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกยูนิตที่เหมาะสมและการใช้งานอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการการวัดของเหลวจะดำเนินไปอย่าง ประสบผลสำเร็จ Flow Meter ปัจจัยที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อเลือกเครื่องมือวัดเหล่านี้ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ต้นทุน ความเป็นมิตรกับผู้ใช้ ให้เราพูดถึงการใช้งานต่างๆ ของเครื่องมือวัดการไหลนี้ Flow Meter เครื่องวัดอัตราการไหลของแม่เหล็กจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ในที่นี้ ประสิทธิภาพสูงในการวัดอัตราการไหลของของเหลวและของเหลว คำว่า ลักษณะทางกายภาพ ใช้สำหรับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดและน้ำหนักตัวของหน่วย Flow Meter ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อช่วงความเร็วของเครื่องและความสามารถ Flow Meter ในการประมวลผลขนาดเมตรของหน่วยเหล่านี้อยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 7.9 นิ้ว ในทางกลับกัน ความเร็วของอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในช่วง 0.98 ถึง 32.8 ฟุตต่อวินาที ขนาดของเมตรและความจุของความเร็วจะยังคงเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อกันเสมอ นอกจากนี้ Flow Meter มิเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความจุความเร็วสูง สามารถวัดอัตราการไหลได้สูงกว่ามิเตอร์ขนาดเล็กที่มีความจุความเร็วต่ำคุณสมบัติที่น่าประทับใจที่สุด Flow… Continue Reading Flow Meter การเลือกยูนิตที่เหมาะสมและการใช้งานอย่างเหมาะสม