NDT การทดสอบแบบไม่ทำลาย

NDT การทดสอบแบบไม่ทำลายล้าง) บางครั้งเรียกว่าการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หรือการประเมินแบบไม่ทำลาย (NDE) เป็นกลุ่มของเทคนิคที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์วัสดุโดยไม่ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพ กำลังตรวจสอบการใช้ในอุตสาหกรรมนั้นมีค่าสูงมากเนื่องจากความสามารถในการประหยัดเวลาเงินและอาจป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นการบินและอวกาศเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดใด ๆ ที่จะถูกนำไปใช้กับวัสดุก่อนที่พวกเขาจะใช้ในการให้บริการ

NDT เป็นที่ต้องการอย่างสูงสำหรับการใช้งานด้านสุขภาพ

ความปลอดภัยเช่นการปฏิบัติตามข้อบังคับ HSE ในสหราชอาณาจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นภาชนะรับความดันท่อและหม้อไอน้ำถูกควบคุมโดยกฎระเบียบทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศการทดสอบที่กำหนดมักจะต้องเกิดขึ้นโดยตรงหรือต้องระบุการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการสูงสุดเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยการประเมินผลแบบไม่ทำลายนั้นเหมาะสมกับข้อกำหนดของกฎระเบียบเช่นนี้รวมถึงความต้องการของบริษัทสำหรับวิธีการตรวจสอบซึ่งจะไม่ทำลายอุปกรณ์ราคาแพงของพวกเขา รายงาน NDT นั้นจะสามารถวิเคราะห์ได้หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น, สรุปสภาพของชิ้นส่วนและดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ

NDT ครอบคลุมเทคนิคที่หลากหลายบางคนให้ข้อมูลพื้นฐานในขณะที่บางคนให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น มีความสัมพันธ์เชิงบวกทั่วไประหว่างระดับของการรวบรวมข้อมูลและเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ ช่างเทคนิค NDT จะต้องผ่านการรับรองอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถตรวจจับข้อบกพร่องและวิเคราะห์สภาพได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบของทฤษฎีการตรวจสอบการปฏิบัติเช่นเดียวกับช่วงเวลาของประสบการณ์การทำงานก่อนที่ช่างเทคนิคจะได้รับใบรับรองเต็มรูปแบบของความสามารถ

โดยธรรมชาติแล้วกับงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ของผู้ที่อาจใช้งานอุปกรณ์ในอนาคตการฝึกอบรมและความสามารถนั้นจริงจังและทดสอบอย่างเข้มงวด NDT โดยรวมให้บริการที่จำเป็นแก่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซพลังงานและพลังงานการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากนอกชายฝั่งกระบวนการและเคมีและการบินและอวกาศ

ความสำเร็จของวิธีการและขั้นตอนการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ขึ้นอยู่กับความรู้ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร NDT คือที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ บุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจจับตีความและประเมินผลตัวชี้วัดเช่นการทดสอบด้วยคลื่นเสียงการทดสอบด้วยรังสีหรือการทดสอบอนุภาคแม่เหล็กจะต้องผ่านการรับรองและผ่านการรับรองตามอุตสาหกรรมเฉพาะหรือมาตรฐานของรัฐบาลหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/service.php?id=356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab