โปรแกรม pos และประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนซื้อ

โปรแกรม pos มีความสำคัญและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ เนื่องจากโปรแกรม pos ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความสามารถในการจัดการงานสมุดขั้นพื้นฐาน เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การจ่ายเงินเดือน และการตรวจสอบกระแสเงินสด นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์การบัญชีจำนวนมากยังมีให้บริการทางออนไลน์ในรูปแบบพื้นฐานหรือแบบสาธิตสำหรับธุรกิจต่างๆ ให้ใช้ฟรี อย่างไรก็ตาม โปรแกรม pos จะมีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลักเท่านั้น บริษัทขนาดใหญ่ที่จัดการธุรกรรมทางธุรกิจที่ซับซ้อนในแต่ละวันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์บัญชีที่มีฟังก์ชันการทำงานมากกว่า ซึ่งมักจะหมายถึงป้ายราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อย สิ่งนี้ไม่ควรเป็นสาเหตุให้เกิดความตื่นตระหนก

เนื่องจากมีโปรแกรม pos ที่ซับซ้อนกว่าจำนวนมาก

ที่สามารถดำเนินการอัตโนมัติแบบครบวงจรและคุณสมบัติการจัดการองค์กร ดังนั้นโปรแกรม pos ประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด ประเภทและการใช้งานของโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักมีคุณลักษณะพื้นฐานพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากการจัดการใบแจ้งหนี้ การจ่ายบิล การรับเงินสด การกระทบยอดบัญชี และคุณลักษณะการจัดทำงบประมาณที่มีอยู่ในโปรแกรม pos ประเภทนี้ โดยทั่วไป พนักงานเพียงคนเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้นที่จะสามารถจัดการข้อมูลในโปรแกรมฟรี

โปรแกรม pos เหล่านี้มักจะสามารถประมวลผลกระแสเงินสดตามรายได้เท่านั้น การสนับสนุนสำหรับโปรแกรมฟรีเหล่านี้มีอย่างจำกัด หากมีเลย และโปรแกรมฟรีบางโปรแกรมเหล่านี้เป็นเพียงโปรแกรม pos ที่มีราคาแพงกว่ารุ่นที่มีราคาแพงกว่าเท่านั้น ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักจะขายได้ในราคาต่ำกว่า รวมประโยชน์ของซอฟต์แวร์บัญชีพื้นฐาน พร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมและการสนับสนุนทางเทคนิค โดยทั่วไป

โปรแกรม pos ประเภทนี้สามารถจัดการการจัดการสินค้าคงคลัง

การติดตามและการพัฒนาโครงการ และอื่นๆ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับบริษัทขนส่งหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการกับข้อมูลที่กำหนดไว้และชุดลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โปรแกรม pos สำหรับธุรกิจประเภทนี้มีราคาตั้งแต่หลายร้อยถึงหลายพันดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับประเภทและฟังก์ชันของโปรแกรม บ่อยครั้ง ซอฟต์แวร์การบัญชีประเภทนี้อนุญาตให้พนักงานหลายคนใช้ซอฟต์แวร์ได้พร้อมกัน ในขณะที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม ซอฟต์แวร์บัญชีระดับนี้มักจะปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง

สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้ เช่น กระแสสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บ โปรแกรม pos ประเภทนี้มีตั้งแต่พันถึงครึ่งล้านดอลลาร์ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีระดับการทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างยิ่ง และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์มักจะเต็มใจและสามารถปรับซอฟต์แวร์ให้เข้ากับธุรกิจเฉพาะประเภทได้ โดยทั่วไป ซอฟต์แวร์ตลาดกลางที่มีมูลค่าเกินครึ่งล้านเหรียญสามารถอัพเกรดเพื่อรองรับบรรษัทข้ามชาติได้ โดยทั่วไปแล้ว การสนับสนุนด้านเทคนิคจะครอบคลุมทุกอย่าง และมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ให้บริการซอฟต์แวร์กับบริษัทข้ามชาติ

โปรแกรม pos