Tag Archives: ธุรกิจประกันภัยรถยนต์

การเลือกธุรกิจประกันภัยรถยนต์ให้กับรถของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง

7

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี พิจารณาถึงบริษัทที่น่าเชื่อถือ บริการหลังการขายดีประเด็นที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ว่า ควรต้องพิจารณาถึงที่มา ประวัติการทำงานการบริหารจัดการของบริษัทประกันเป็นสำคัญ รองลงมาคือการตรวจสอบโบรกเกอร์หรือตัวแทนที่ทำหน้าที่ขายประกันว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ ถัดจากนั้นคือการพิจารณาถึงบริการหลังการขาย โดยหากเราไม่ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนอาจต้องมาเสียใจภายหลัง เนื่องจากบริษัทประกันภัยอาจเลิกกิจการโดยที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ โดยอาจสอบถามข้อมูลจากโชว์รูมรถยนต์ อู่ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเคยทำงานกับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ และทราบดีว่าแต่ละแห่งมีประวัติการจ่ายค่าสินไหม หรือพฤติกรรมในการ Claim ค่าความเสียหายเป็นอย่างไร

ในการตัดสินใจซื้อยังควรคำนวณเบี้ยประกันของหลาย ๆ รายเปรียบเทียบกันด้วย โดยปกติแล้ววงเงินการรับประกันภัยจะอยู่ที่ 80% ของราคารถยนต์ แต่การแข่งขันที่สูงในธุรกิจประกันภัยอาจทำให้มีนโยบาย การให้บริการ หรือการกำหนดเบี้ยประกันแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยในการขับรถของผู้เอาประกันอีกด้วย ทั้งนี้ เบี้ยประกันแบบไม่มี Deductible หรือ ความรับผิดในค่าเสียหายส่วนแรกจะถูกกว่าแบบที่มี Deductible กล่าวคือ จะมีการตกลงกันในกรมธรรม์เอาไว้ว่า ผู้เอาประกันภัยยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในวงเงินที่กำหนดเบื้องต้น เช่น 5,000 บาท และจากนั้นบริษัทประกันภัยจึงค่อยจ่ายค่าความเสียหายส่วนที่เหลือจากที่ตกลงกันไว้คือตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป การทำประกันแบบมี Deductible นี้จะช่วยให้ผู้เอาประกันเสียค่าเบี้ยประกันถูกลง

นอกจากนี้ รูปแบบของการทำประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันมีให้เลือกอย่างหลากหลาย อาทิ แบบ Low Cost หรือแบบประกันชั้น 3 Plus ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบและศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ และที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือประกันภัยชั้น 1 ปลอม ที่หากินกับความโลภของผู้บริโภค โดยแอบอ้างว่ารู้จักกับผู้บริหารบริษัทประกันภัย ทำให้จ่ายเบี้ยประกันภัยในราคาถูก ทั้งนี้วิธีการป้องกันอาจทำได้โดยตรวจสอบกับคณะกรรมการประกันภัยหรือกรมการประกันภัยว่า บริษัทนั้น ๆ ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่ หรืออาจสั่งซื้อประกันไปก่อนแล้วจึงค่อยนำเลขที่กรมธรรม์มาตรวจสอบก่อนที่จะจ่ายเงินก็ได้