Tag Archives: ระบบดับเพลิง

เป้าหมายในการดับเพลิง

วันนี้ http://www.harn.co.th/fire-protection-ดับเพลิง/  เรามีแนวทางง่ายๆในการดับเพลิงมาฝากจร้า  นั้นก็คือ การปราบปรามองค์ประกอบของการเกิดไฟอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป หรือกำจัดทั้งปวง ในคราวเดียวกันเพราะไฟหากไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 3 เครื่องประกอบแล้วจะไม่มีการเกิดขึ้นของไฟอย่าง เที่ยงตรง ฉะนั้นวิธีการดับเพลิงแบ่งออกได้เป็น 3 ทำนองคือ

1.การขจัดเชื้อเพลิง

2.การทำให้เย็นตัวลง หรือการลดราคาอุณหภูมิ

3.การคลุมดับ หรือการกำจัดดินฟ้าอากาศ ( ออกซิเจน )

การกำจัดเชื้อเพลิง ทำได้ 3 ประการคือ

1.1 การย้ายเชื้อเพลิงออก หรือการตัดช่องทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง เช่น การปิดก๊อก น้ำมันที่รั่วไหล / ปิดวาล์วของถังก๊าซ

1.2 การโยกย้ายเชื้อเพลิงที่ติดไฟออกจากกองเพลิง เช่น ขนย้ายถังน้ำมันเชื้อเพลิง ถังก๊าซ สารเคมี ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้

1.3 การท้ำให้จำนวนรวมของสิ่งที่ไหม้ไฟน้อยลง ได้แก่การแบ่งหรือแบ่งแยกโควตาของสิ่งที่ติดไฟให้ เป็นกองเล็กๆเพื่อให้ดับได้โดยง่าย หรือการตีหญ้าที่ไหม้ไฟให้ส่วนที่ไหม้แตกแยกออกแล้วดับได้

  1. การทำให้เย็นตัวลง คือการทำให้เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิต่ำจนไม่สามารถลุกไหม้ต่อไปได้ ซึ่งตามธรรมดา เราใช้นำหรือสารเคมีเหลวเป็นตัวลดอุณหภูมิของสิ่งที่ไหม้ไฟ
  2. การคลุมดับหรือการกำจัดโพยมัน คือการลดปริมาณของออกซิเจนให้น้อยลง สิ่งที่ไหม้ไฟต้องการอากาศ (ออกซิเจน) เป็นตัวช่วยในการเผาไหม้ ออกซิเจนมีอยู่ในบรรยากาศประมาณ 21 % ถ้าลดลงเหลือ 15 % ไฟก็จะดับ

การคลุมดับหรือลบล้างดินฟ้าอากาศทำได้ ดังนี้ – การใช้ผ้าห่อคลุมทำให้อับลมฟ้าอากาศ – การใช้ผ้าห่มหนาๆ หรือทราย หรือดินร่วนเทกลบ – การใช้โฟม หรือน้ำยาเป็นฟองฉีดถมลงไป