Tag Archives: เคร้ื่องอุ่น

ประเภทต่างๆของฮีตเตอร์

เป็นที่ทราบกันดีว่าฮีตเตอร์ (Heater) นั้นเป็นอุปกรณ์เพื่อก่อให้เกิดความร้อน และมักใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการผลิตชิ้นส่วนในระดับของอุตสาหกรรม ทำให้ฮิตเตอร์นั้นมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามการใช้งาน โดยฮีตเตอร์ (Heater) นั้นสามารถแบ่งออกหลายประเภทตามการใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • ฮีตเตอร์ต้มน้ำยาเคมี ใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลว รวมถึงสามารถใช้ต้มของที่มีความข้นเหนียว
 • ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ (Hot runner Heater) เหมาะสำหรับใช้งานในงานอุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกและฝาพลาสติก โดยสามารถกำหนดขนาดตามความต้องการได้เพราะสามารถนำไปดัดแปลงเป็นรูปทรงต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน
 • เซรามิคฮีตเตอร์ (Ceramic Band Heater) เหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก งานแม่พิมพ์ หรืออุตสาหกรรมผลิตยางที่ต้องการใช้อุณหภูมิสูงและใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ
 • ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ในการอุ่น และให้ความร้อนเช่นแม่พิมพ์ ชิ้นงานเหล็ก หัวพ่นกาว เครื่องพิมพ์ทองหรือเครื่องรีดถุงพลาสติก
 • ฮีตเตอร์จุ่ม-ฮีตเตอร์ต้มน้ำ (Immersion Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนกับของเหลวเช่นต้มน้ำ หรือ อุ่นน้ำมัน อุ่นกาวยางมะตอย
 • ฮีตเตอร์อินฟาเรด (Infrared Heater) ฮีตเตอร์ที่ใช้ส่งผ่านความร้อนแบบแผ่รังสี เป็นฮีตเตอร์แบบประหยัดไฟ เหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานอบแห้งต่าง ๆ เช่น อบสี, แลคเกอร์, กาว, เมล็ดพันธ์พืช, อีพ๊อกซี่
 • ฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความร้อนทั่วไป เช่นเครื่องบรรจุหีบห่อมีดตัดพลาสติก เตาอบแบบต่างๆ ที่ต้องการให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอกับชิ้นงาน
 • ฮีตเตอร์บอบบิ้น (Bobbin Heater) เป็นฮีตเตอร์แบบจุ่ม ที่เหมาะสำหรับใช้ในงานชุบ งานแช่ในกรด หรือสารละลายวัสดุที่เป็นควอทซ์สำหรับกรดหรือสารละลายกัดกร่อนพิเศษและยังนำไปใช้อุ่นหรือต้มน้ำยาเคมี และ ของเหลวเกือบทุกชนิด
 • ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์ทิวบูลาร์ (Tubular Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนได้กับอากาศ และของเหลว และใช้ให้ความร้อนกับน้ำ เช่น งานอุ่น หรืองานต้ม และยังใช้สำหรับงานที่ต้องการให้ความร้อนในการอบ เช่น อบสี, อบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์, อบไล่ความชื้น, อบใยผ้า, อบแม่พิมพ์, อบพลาสติก, อบอาหาร เป็นต้น
 • เซอร์คูเรชั่นฮีตเตอร์ (Circulation Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้สำหรับเครื่องทำความร้อนหมุนเวียนที่ใช้ น้ำมัน, ลม, แก็ส เป็นตัวพาความร้อนไปใช้
 • คอยล์ฮีตเตอร์ (Coil Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้งานประเภทเตาอบหรือชิ้นงานที่สามารถวางบนฉนวนกันความร้อน เช่น Ceramic Fiber หรือ Ceramic Support Heater
 • ฮีตเตอร์รัดท่อ (Band Heater) เป็นฮีตเตอร์สำหรับให้ความร้อนกับท่อหรือถังทรงกระบบอก เหมาะสำหรับการงานที่ต้องการให้ความร้อนหรืออุ่นของเหลวในท่อลำเลียงหรือสายพักการผลิตเช่นกระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว เตารีด
 • ฮีตเตอร์อุ่น – ฮีตเตอร์ต้มน้ำยาเคมี เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนเพื่ออุ่น หรือ ต้มของเหลวทุกประเภท โดยเฉพาะงานที่ให้ความร้อนกับน้ำยาที่ใช้ชุบ น้ำกรด/ด่างโดยทั่วๆไปแล้ว ฮีทเตอร์ชนิดนี้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ฮีทเตอร์หน้าแปลน, ฮีทเตอร์ขันเกลียว, ฮีทเตอร์จุ่มหรือแขวนในบ่อความร้อน
 • ฮีตเตอร์แบบทำความอบอุ่นตามบ้านเรือน เหมาะสำหรับให้ความร้อนในบ้านเรือนบริเวณพื้นที่มีอากาศหนาว
 • ฮีตเตอร์แบบฟิล์ม (Film Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนกับแผ่นกันความร้อน ใช้ปูพื้นหรือติดผนังเพื่อความสร้างอบอุ่นให้บ้านหรืออาคารในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นมาก