พลังแห่งการเลือกฤกษ์คลอดการศึกษาและข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านฤกษ์คลอดเครือข่ายการคลอดการคลอดบุตรผู้เชี่ยวชาญด้านการคลอดบุตรการสนับสนุนการฤกษ์คลอดโดยธรรมชาติ เป็นชื่อที่ใช้เพื่ออธิบายชุมชนที่กำลังเติบโตอย่างแข็งขันสนับสนุนการคลอดบุตรเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตของผู้หญิงอย่างปกติ ด้วยการใช้การศึกษาเกี่ยวกับการคลอดบุตรเป้าหมายในชีวิตของชุมชนนี้คือการช่วยให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกต่างๆเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดได้โดยใช้การวิจัยตามหลักฐานเป็นรากฐาน

ฤกษ์คลอดในฐานะสมาชิกของชุมชนที่กำลังเติบโตนี้

ฉันมักถูกจับระหว่างสิ่งที่ฉันมองว่าเป็นสองโลก ฤกษ์คลอดความเป็นจริงของฉันซึ่งฉันได้รับการรับรองด้านการคลอดบุตรอย่างมืออาชีพในการคลอดบุตรการออกกำลังกายของทารกแรกเกิดและผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากนั้นก็มีโลกแห่งความเป็นจริงอื่น ๆ ซึ่งการทำงานของฉันในหน่วยงานของชุมชนช่วยให้ฉันได้เห็นการเมืองของการตั้งครรภ์และให้กำเนิดใน “เมืองชั้นใน”

ฤกษ์คลอดฉันฟังเพื่อนร่วมงานมืออาชีพในเวลากลางวันของฉันแสดงความคิดเห็นระบุว่าสิ่งที่เราสนับสนุนการเกิดคือ ฤกษ์คลอดแต่ทำให้เสียสมาธิกับภาพใหญ่ภาพของพวกเขา พวกเขาถามว่าบริการของเรามีอิสระหรือไม่เช่นเดียวกับที่เราไม่ควรฝันว่าจะหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้ บางครั้งพวกเขาก็ยกเลิกการรับรองของเราด้วยคำพูดเช่นใช่สิ่งที่คุณทำได้ดี แต่ลูกค้าต้องการให้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับพวกเขา เมื่อพูดถึงการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ

ให้ความยุติธรรมลองดูด้านพลิกของเหรียญ

คนเดียวกับที่ฉันให้ความสำคัญกับความลึกซึ้งและความทุ่มเทของพวกเขาต่อมารดาและครอบครัวของพวกเขาบางครั้งอาจครอบงำด้วยสงครามครูเสดของพวกเขา ฤกษ์คลอดและคุณภาพของการคลอดของโรงพยาบาลและการทุบตีบางครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน การศึกษาเรื่องการคลอดบุตรคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ ความหมายของการศึกษาการคลอดบุตรอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากมีรูปแบบการศึกษา แม้ว่าคำจำกัดความอาจแตกต่างกันไปในหมู่นักการศึกษาและหรือสถาบันรับรองก็ตามก็สามารถกำหนดได้ดังต่อไปนี้

ห้องเรียนการฤกษ์คลอดเตรียมการสำหรับสตรีที่มีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์การคลอดและการคลอด ผ่านการใช้ชุดของชั้นเรียนที่ผู้หญิงมีการศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาโภชนาการความเสี่ยงและประโยชน์ของการแทรกแซงทางการแพทย์กลยุทธ์การจัดการความเจ็บปวดการลดความเสี่ยงของการผ่าตัดคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนม นักการศึกษาบางคนได้รับการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงรู้จักและใช้ความสามารถโดยธรรมชาติแ