บริการตอกเสาเข็มเบื้องต้นโดยไม่ต้องตรวจสอบดิน

ฐานรากเป็นฐานของบ้านซึ่งตั้งอยู่ จุดประสงค์เพียงอย่างเดียวของฐานรากคือการรับน้ำหนักของอาคารและกระจายไปยังพื้นดินที่ตั้งอยู่ พื้นดินถือเป็นรากฐานตอกเสาเข็มหลักซึ่งมักเรียกว่ารากฐานตามธรรมชาติ มีโหมดต่างๆในการกระจายโหลดของอาคารไปที่พื้น โหมดต่างๆเหล่านี้เรียกว่าประเภทของตอกเสาเข็มและมีดังต่อไปนี้เป็นรองพื้นชนิดที่พบบ่อยที่สุด ผนังของอาคารสร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากมักจะขยายกว้างขึ้นเพื่อให้มีการรองรับดินได้ดีขึ้น แถบชื่อมาจาก

ตัวอักษรที่ยาวตามความยาวของผนังแผ่นรองพื้นใช้งานได้ในลักษณะเดียวกันกับฐานรากเฉพาะที่รับน้ำหนักจากเสาหรือคอลัมน์ทำให้เป็นภาษาท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีรูปร่างเป็นแผ่นและตอกเสาเข็มด้วยเหตุนี้ชื่อฐานรากนี้มักสร้างขึ้นโดยที่ฐานรากตามธรรมชาติ พื้นดินไม่ดีหมายความว่าไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารได้เพียงพอตอกเสาเข็ม เช่นเดียวกับชื่อที่แนะนำฐานรากใช้รูปแบบของแพครอบคลุมฐานโดยรวมของอาคาร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอาคารเช่นเดียวกับพื้น

สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างยอมรับอีกประการหนึ่งคือความจริง

  • ฐานรากเสาเข็ม: นี่เป็นรากฐานที่มีไว้เพื่อรับน้ำหนักที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากเสาและคอลัมน์ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวกับฐานรากของแผ่นคือน้ำหนักของอาคารจะถูกผลักลงสู่พื้นดินตอกเสาเข็มที่มั่นคงด้วยแรง เสาถูกผลักลึกลงไปในพื้นโดยใช้ค้อนจนกว่าจะถึงพื้นดินที่มั่นคงในกรณีส่วนใหญ่หินแข็ง นี่เป็นกระบวนการที่มีกลไกมากและจะทำในกรณีที่อาคารคาดว่าจะต้องรับน้ำหนักมากสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของฐานรากคือตอกเสาเข็ม

ซึ่งรวมถึงการขุดการบรรทุกการกำจัดและการบดอัด ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารสิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือช่างธรรมดาหรือโรงงานที่เคลื่อนย้ายดินหนัก เงื่อนไขของพื้นดินจะกำหนดกระบวนการที่จะดำเนินการด้วย สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างยอมรับอีกประการหนึ่งคือความจริงที่ว่าสภาพพื้นดินตอกเสาเข็มนั้นยากที่จะกำหนดล่วงหน้าและด้วยเหตุนี้ขอบเขตจึงเป็นเพียงการประมาณเท่านั้นและไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เป็นที่ยอมรับว่าเท่าที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสำหรับงานฐานราก

ตอกเสาเข็มอย่างไรก็ตามมีการศึกษาเชิงสืบสวนเพื่อคลี่คลายสภาพพื้นที่ที่เป็นไปได้และกำหนดวิธีจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด เป็นที่ยอมรับว่าเท่าที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสำหรับงานฐานรากมีเพียงการประมาณเท่านั้นที่เป็นไปได้และมักจะระบุว่าเป็นแบบชั่วคราวสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องทำก่อนสร้างโครงสร้างอาคารคือฐานรากโครงสร้างบริการตอกเสาเข็ม ประเภทของฐานรากอาคาร ได้แก่ ฐานรากฐานรากฐานรากเสาเข็ม โดยปกติก่อนสร้างอาคารต้องตรวจสอบสภาพดินของอาคารนั้น ๆ สามารถทำได้โดยการตรวจสอบดิน (SI) การวิเคราะห์รายงาน SI สามารถใช้เพื่อกำหนดประเภทของฐานราก

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sccconcrete.co.th/