ทำไมต้องกลัวกฎหมายเมื่อคุณอุเทนพวกเขาเป็นเพื่อนได้

อุเทนเป็นความจริงสากลที่อารยธรรมมนุษย์ต้องการผู้ปกครองเสมอ หากไม่มีผู้ปกครองก็จะไม่มีอารยธรรมใดอยู่ได้ แม้แต่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็แตกสลายเมื่อผู้ปกครองอ่อนแอลง อุเทนเคยถูกปกครองโดยทุกสิ่งที่เป็นไปได้ในอดีต อุเทนถูกปกครองโดยกษัตริย์ราชินีเผด็จการบิชอปนักบวชศาสดาดาโกอันธพาลคอมมิวนิสต์หรือผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง ผู้ปกครองทุกคนเคยเป็นมนุษย์ที่เราสามารถรู้และระบุตัวตนได้

อุเทนถูกปกครองโดยแทนที่จะเป็นมนุษย์

ประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในการอ้างว่าตนมีหลักนิติธรรมแทนการปกครองของปัจเจกบุคคล กฎหมายกลายเป็นสิ่งสูงสุดจนแม้แต่ผู้ปกครองที่แท้จริงเช่นประธานาธิบดีและอุเทนก็ควรจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา โธมัสฟูลเลอร์นักบวชและอุเทนได้แสดงความถูกต้องตามหลักนิติธรรมด้วยถ้อยคำต่อไปนี้ คุณเคยสูงส่งกฎหมายอยู่เหนือคุณกฎหมายถือได้ว่าไม่มีตัวตนเนื่องจากสามารถเขียนเป็นคำและประมวลผลในอุเทนกฎหมายได้

อุเทนของประเทศหรือคนธรรมดา คนดีเคารพกฎหมายเพราะเชื่อว่ากฎหมายสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของสังคมในขณะที่อาชญากรทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างโชคลาภให้กับตัวเอง อุเทนในเงื้อมมือของกฎหมายซึ่งไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินได้ กฎหมายกลายเป็นเหมือนคุกที่ทำให้คนยุคใหม่ขาดอากาศหายใจ แทบจะไม่มีการแสดงความยินดีหรือความสุขใด ๆ ที่ไม่ได้ห้ามโดยกฎหมายเดียวหรืออย่างอื่น

อุเทนผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจึงสูญเสียความสุข

เพราะพวกเขาไม่มีอะไรจะเพลิดเพลินไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายในขณะที่ผู้ทำลายอุเทนสูญเสียความสุขเพราะพวกเขามักจะกลัวว่ากฎหมายอันยาวไกลจะจับพวกเขาและลงโทษ เป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งของมนุษย์ที่จะปฏิบัติต่อกฎหมายเหมือนวัตถุโดยกำเนิดที่ขาดคุณสมบัติของมนุษย์ ในความเป็นจริงกฎหมายก็เหมือนกับมนุษย์คนอื่น ๆ และความสัมพันธ์ของคุณกับกฎหมายจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับกฎหมาย ให้เราพิจารณาคุณลักษณะของมนุษย์ตามอุเทน คนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว

เนื่องจากพบว่ากฎหมายเป็นมิตรและมีประโยชน์ต่อสังคม พวกเขาทราบดีว่าหากทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายสังคมจะดีขึ้นและมีความสุขมาก หากคุณปฏิบัติตามกฎหมายคุณจะพบกฎหมายเป็นเพื่อนของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขได้เสมอ บ่อยครั้งที่เราพบว่าอุเทนทำงานเหมือนศัตรูของเราเนื่องจากขัดแย้งกับปณิธานของเรา หากคุณเป็นคนยากจนและคุณไม่มีสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายคุณอาจพบว่ากฎหมายเป็นศัตรูเพราะพวกเขาไม่อนุญาตให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติ หากคุณพยายามขโมยหรือพยายามหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการที่ผิด