Pass Box ที่ได้รับการรับรองความสามารถในการประเมินอุปกรณ์

ลูกค้าถามเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประเมินราคาในแคลิฟอร์เนียและการรับรอง ซึ่งปัจจุบัน และ Pass Box จึงใช้ได้กับผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น Pass Box ผู้ประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับผู้ประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์จึงไม่ได้รับการรับรองทางเทคนิค เรากลับได้รับการรับรอง Pass Box ความแตกต่างคือการที่หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่เป็นผู้รับรองในขณะที่องค์กรวิชาชีพให้การรับรองความแตกต่างนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ

Pass Box

สำหรับพวกเราที่ได้รับการรับรองและได้รับการรับรอง ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Pass Box ฉันได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการบัญชีแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียให้ “รับรอง” งบการเงิน หลายคนอยู่ภายใต้การเข้าใจผิดว่า AICPA หรือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน FASB รับรอง Pass Box แต่ที่จริงแล้ว เป็นสถานะที่ CPA ปฏิบัติที่ให้การรับรองฐานะผู้ประเมินราคาที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร การรับรอง

เพราะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้รับการรับรอง แต่ฉันเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องมือ

โดยองค์กรนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐาน Pass Box สำหรับผู้ประเมินที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด มีองค์กรประเมินราคาหลายแห่งที่กำหนดให้ผู้ประเมินราคากระบวนการรับรอง Pass Box ที่เข้มงวดและเข้มข้นที่สุดในอุตสาหกรรม นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่การรับรอง ASA ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากศาลและธนาคาร มันถูกกล่าวถึงแม้กระทั่งในทะเบียนของรัฐบาลกลาง Pass Box อย่างไรก็ตาม Google ค้นหาผู้ประเมินราคาอุปกรณ์การผลิตหรืออุปกรณ์ในฟาร์ม มักจะรวมคำว่า

ผู้ประเมินอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง Pass Box มากกว่า “ผู้ประเมินราคาอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง” และเครื่องมือค้นหาจะพบคนสำหรับคุณ มันอาจจะหาฉันเจอก็ได้เพราะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้รับการรับรอง Pass Box แต่ฉันเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องมือค้นหา และฉันเข้าใจดีว่าเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากำลังมองหาการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง สิ่งที่บุคคลนั้นต้องการจริงๆ คือผู้ประเมินราคาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีชื่อเสียง Pass Box และเชื่อถือได้หากไม่มีใบรับรอง คุณจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ประเมินราคาของคุณมีการศึกษาและประสบการณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึง

การกำหนดราคาประเมินของผู้ประเมินอุปกรณ์ได้รับจากองค์กรผู้ประเมิน

ความคิดเห็นที่สนับสนุนเกี่ยวกับคุณค่าของอุปกรณ์ก่อสร้าง Pass Box หรืออุปกรณ์ในสวนองุ่นหรืออุปกรณ์ในเครือข่ายร้านขายของชำของคุณคุณไม่สามารถไปเริ่มต้นที่ผิดปกติกับคำนิยามของกรมสรรพากรของผู้ประเมินราคา pass box clean room ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณสามารถเรียกสิ่งนี้ว่ากฎข้อ 2 กฎข้อที่ 1การกำหนดราคาประเมินของผู้ประเมินอุปกรณ์ได้รับจากองค์กรผู้ประเมินราคามืออาชีพ Pass Box ที่ได้รับการยอมรับโดยพิจารณาจากความสามารถที่แสดง

ให้เห็นในการประเมินมูลค่าประเภทของทรัพย์สินที่จะกำหนดกล่าวอีกนัยหนึ่ง Pass Box ผู้ประเมินราคามีการกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการประเมินอุปกรณ์และเครื่องจักรไม่ใช่ในการประเมินอสังหาริมทรัพย์ อัญมณีและเครื่องประดับ หรือวิจิตรศิลป์กฎข้อที่ 2 ภูมิหลัง ประสบการณ์ การศึกษา Pass Box และการเป็นสมาชิกของผู้ประเมินราคาอุปกรณ์ในสมาคมวิชาชีพแสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินราคามีคุณสมบัติในการประเมินประเภทของทรัพย์สิน

สนใจเพิ่มเติม http://www.p2mgroup.com