ลักษณะเด่นของตู้เซฟหรือตู้นิรภัย

ปัจจุบันตู้เซฟได้รับการออกแบบมาอย่างแข็งแรงแน่นหนา พลเมืองร้ายที่คิดจะงัดแงะตู้นิรภัยอาจต้องล้มเลิกความคิดถ้าได้รู้ว่า   ค้อน   ระเบิด สว่านไฟฟ้าปลายเพชร หรือปืนที่ใช้ความร้อนสูงละลายหินหรือคอนกรีต ก็ไม่อาจเปิดตู้นิรภัยได้         ตัวตู้นิรภัยจะเป็นชั้นเหล็กหนาถึง ๔ ๓ ๔ นิ้ว ๑๒๐ มม. ระหว่างชั้นเหล็กมีไส้เป็นสารจำพวกกระเบื้องหรือคอนกรีตพิเศษเพื่อทำลายคมสว่าน นอกจากนี้อาจจะมีวัสดุกันไฟหุ้มอยู่อย่างหนาแน่นแถมด้วยลวดเหล็กคาร์บอนเสริมความแข็งแรงอีกที  ประตูตู้นิรภัยจะมีสลักเหล็กแข็งแรงจำนวนมากเลื่อนเข้าไปในขอบกรอบประตูทั้งสี่ด้าน และจะมีด้ามอันหนึ่งใช้สำหรับเลื่อนกลอนเหล่านี้เข้าออกได้เรียกว่า ด้ามหมุน ด้ามนี้จะหมุนได้ก็ต่อเมื่อไขกุญแจเปิดประตูแล้วเท่านั้น

ตู้เซฟบางตู้ยังมีกลไกที่ทำให้ตัวกลอนหลุดแยกออกจากด้ามหมุนด้วยเมื่อล็อกประตูแล้ว   ตู้นิรภัยหลายตู้จะมีเครื่องมือป้องกันระเบิด หรือ AED anti-explosive devices ด้วย ถ้ามีใครพยายามจะระเบิดประตูตู้ เครื่องมือนี้จะทำให้กลอนค้างอยู่ในตำแหน่งล็อก ทำให้ไม่สามารถเลื่อนเปิดประตูได้

วิธีล็อกตู้เซฟโดยทั่วไปจะใช้กลอนรหัสมากกว่ากลอนกุญแจตามธรรมดา เพราะกุญแจนั้นปลอมกันได้ และแม่กุญแจก็ยังสะเดาะได้ง่ายกว่าอีกด้วย   ยิ่งไปกว่านั้นรูกุญแจยังเป็นช่องอันเหมาะสมสำหรับยัดดินปืนเพื่อระเบิดประตูตู้นิรภัย ตู้นิรภัยบางตู้จึงมีทั้งกลอนธรรมดาและกลอนรหัสตัวเลข  กลอนของตู้นิรภัยส่วนใหญ่เป็นแบบรหัสตัวเลขที่มีล้อ ๔ ล้อแต่ละล้อจะมีเลขอยู่ ๑๐๐ ตัว เมื่อเรียงเลขได้ถูกทั้ง   ๔ ล้อ   ร่องของแต่ละล้อจะเรียงกันเป็นทางให้สลักเลื่อนออกได้ เจ้าของตู้สามารถเปลี่ยนเลขรหัสได้ตามใจชอบจากจำนวนที่เป็นไปได้ถึง๑๐๐ ล้านรหัส         พวกโจรปล้นตู้นิรภัยที่คิดจะเปิดตู้โดยใช้วิธีฟังเสียงเอาเห็นทีจะผิดหวัง   เพราะการฟังจับเสียงเลื่อนของล้อหมุนว่าลงร่องหรือไม่ จะทำได้สำเร็จก็ต่อเมื่อกลไกนั้นเสียดสีกันทำให้เกิดเสียง แต่ล็อกรหัสสมัยนี้สร้างมาอย่างดี   ชิ้นส่วนเข้ากันเหมาะเจาะจนไม่เกิดเสียงเวลาล้อเลื่อน         ตู้นิรภัยของธนาคารโดยมากจะมีกลอนรหัสที่เชื่อมต่ออยู่กับกลอนเวลา time lock การหมุนรหัสให้ถูกต้องเฉย ๆ จะยังเปิดตู้ไม่ได้   ต้องทำเฉพาะช่วงเวลาที่ตั้งไว้ตามกลอนเวลาเท่านั้น