เป้าหมายในการดับเพลิง

วันนี้ http://www.harn.co.th/fire-protection-ดับเพลิง/  เรามีแนวทางง่ายๆในการดับเพลิงมาฝากจร้า  นั้นก็คือ การปราบปรามองค์ประกอบของการเกิดไฟอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป หรือกำจัดทั้งปวง ในคราวเดียวกันเพราะไฟหากไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 3 เครื่องประกอบแล้วจะไม่มีการเกิดขึ้นของไฟอย่าง เที่ยงตรง ฉะนั้นวิธีการดับเพลิงแบ่งออกได้เป็น 3 ทำนองคือ 1.การขจัดเชื้อเพลิง 2.การทำให้เย็นตัวลง หรือการลดราคาอุณหภูมิ 3.การคลุมดับ หรือการกำจัดดินฟ้าอากาศ ( ออกซิเจน ) การกำจัดเชื้อเพลิง ทำได้ 3 ประการคือ 1.1 การย้ายเชื้อเพลิงออก หรือการตัดช่องทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง เช่น การปิดก๊อก น้ำมันที่รั่วไหล / ปิดวาล์วของถังก๊าซ 1.2 การโยกย้ายเชื้อเพลิงที่ติดไฟออกจากกองเพลิง เช่น ขนย้ายถังน้ำมันเชื้อเพลิง ถังก๊าซ สารเคมี ออกจากที่เกิดเพลิงไหม้ 1.3 การท้ำให้จำนวนรวมของสิ่งที่ไหม้ไฟน้อยลง ได้แก่การแบ่งหรือแบ่งแยกโควตาของสิ่งที่ติดไฟให้ เป็นกองเล็กๆเพื่อให้ดับได้โดยง่าย หรือการตีหญ้าที่ไหม้ไฟให้ส่วนที่ไหม้แตกแยกออกแล้วดับได้ การทำให้เย็นตัวลง คือการทำให้เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิต่ำจนไม่สามารถลุกไหม้ต่อไปได้ ซึ่งตามธรรมดา เราใช้นำหรือสารเคมีเหลวเป็นตัวลดอุณหภูมิของสิ่งที่ไหม้ไฟ การคลุมดับหรือการกำจัดโพยมัน คือการลดปริมาณของออกซิเจนให้น้อยลง สิ่งที่ไหม้ไฟต้องการอากาศ (ออกซิเจน) เป็นตัวช่วยในการเผาไหม้ ออกซิเจนมีอยู่ในบรรยากาศประมาณ… Continue Reading เป้าหมายในการดับเพลิง