Tag Archives: ตกแต่ง

ขบวนการเกิดแผ่นอะคริลิคที่เด่นด้วยช่างมือโปร

เหตุด้วยขั้นตอนผลิตแผ่นอะคริลิค จะมี 2 แบบด้วยกัน คือ

1.การผลิตด้วยกระบวนการหลอมแบบสืบเนื่อง                    2.การผลิตด้วยกระบวนการหล่อแบบไม่สืบไป

กรรมวิธีผลิตอะคริลิคพลาสติกทั้ง 2 วิธีการนี้ จะมีความแตกต่างกัน คือ การหล่อแบบสืบเนื่องจะทำขึ้นโดยการขนส่งของสายพานสองเส้นที่มีการเคลื่อนที่อยู่สม่ำเสมอ และการหล่อแบบไม่สืบเนื่อง ก็จะทำขึ้นในเบ้าหล่อหรือแบบ ซึ่งข้อยุติที่ได้ก็จะมีความเหลื่อมล้ำกัน

คุณลักษณะอันโดดเด่นของอะคริลิคพลาสติก

1.มีความหนาแน่นที่ 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรจึงทนต่อแรงกระทบได้ดี

2.มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่อุณหภูมิราวๆ 130-140 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ 200 องศา

3.สามารถแข็งแรงต่อแรงปะทะได้สูง แต่ก็มีความทนทานลดลงโพลิคาร์บอเนตพร้อมด้วยพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่นได้

4.มีเนื้ออ่อน จึงอาจจะทำเอาเกิดรอยขูดขีดได้ง่าย

5.มีการดีดกลับกลับที่เปอร์เซ็นต์ 4 พร้อมด้วยแสงสว่างสามารถเปล่งแสงผ่านได้มากถึงเปอร์เซ็นต์ 92

6.ไม่ค่อยแข็งแรงต่อตัวทำลายหลายแบบร่วมกัน จึงจำต้องพึงระวังอย่าให้อะคริลิคอยู่ติดตัวทำลายนั้นๆ

7.สามารถคงทนต่อสิ่งแวดล้อมได้เหนือกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ

ในขบวนการผลิตแผ่นอะคริลิค จึงมิใช่เรื่องลำบากถ้าหากเรานั้นพยายามเล่าเรียนหาความเข้าใจไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือไม่ก็ นอกห้องเรียน นำมาเป็นประสบการณ์ต่อยอดในภาคหน้าถ้าหากเรามุ่งมั่นที่จะทำการทำงานเพื่ออะคริลิค คงจะไม่ใช่ขบวนการการจัดแจงก็มีที่อีกหลายที่ฐานให้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนหลังจากนั้น