คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับบริการตรวจบ้านก่อนโอน

บริการตรวจบ้านก่อนโอนจะจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความเห็นอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับสภาพบ้านที่เสนอขาย แต่อุตสาหกรรมบริการตรวจบ้านก่อนโอนนั้นกว้างกว่าความพึงพอใจของข้อตกลงในการซื้อที่อาจเกิดขึ้น ตรวจบ้านก่อนโอนและในความเป็นจริง การตรวจบ้านก่อนโอนนั้นมีความครอบคลุมน้อยกว่าที่ผู้อ่านหลายคนคิด ข้อมูลนี้มีหลายอย่าง ตามที่รายการตรวจสอบ หน้าจะระบุ แต่ก็มีรายการเฉพาะและรายการทั่วไปที่ไม่รวมอยู่ในการตรวจสอบมาตรฐานด้วย

คู่มือบริการตรวจบ้านก่อนโอนนี้เน้นที่การขยายบริการ

บริการตรวจบ้านก่อนโอนเพิ่มเติมที่มีให้กับลูกค้าเป็นหลัก ผู้ตรวจการบ้านทั่วไปมีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่เหล่านี้บางส่วน อื่น ๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต ในกรณีใด ๆ เพื่อให้ได้งานเพิ่มเติมมักจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อันดับแรก เราตรวจสอบบริการเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่สุดกับการตรวจบ้าน จากนั้นจึงพิจารณาบริการเหล่านั้นในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม บริการที่สำคัญมากซึ่งมักจะดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบบ้านคือ

การตรวจบ้านก่อนโอน เจ้าไหนดีศัตรูพืชที่ทำลายไม้ เนื่องจากความเสียหายจากปลวก มดของช่างไม้ และแมลงอื่นๆ สามารถทำให้โครงสร้างทั้งหมดของบ้านเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องรวมการตรวจสอบอย่างละเอียดนี้ด้วย อาจจำเป็นต้องตรวจสอบระดับความเชี่ยวชาญในการตรวจสัตว์รบกวนที่ผู้ตรวจบ้านต่างๆ มี เพราะอาจมีได้หลากหลาย คุณต้องการใครสักคนที่ไม่เพียงแต่สามารถรับรู้ถึงสภาพที่ส่งเสริมการรบกวนเท่านั้น

มีบริการตรวจบ้านก่อนโอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากมาตรฐาน

ซึ่งให้บริการโดยผู้ตรวจบ้านทั้งหมด พันธุ์หนึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเจ้าของที่ไม่ได้ขายบ้านแต่มีเป้าหมายที่จะรักษาให้อยู่ในสภาพดีและ/หรือบรรเทาความกังวลว่าเขาอาจมีปัญหาใหญ่เนื่องจากการละเลยในระยะยาว ความหลากหลายอีกประการหนึ่งคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าการตรวจสอบการรับประกัน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อบ้านที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อใกล้ถึงวันครบรอบการซื้อครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดการรับประกันของผู้สร้าง

แนวคิดคือการค้นหาข้อบกพร่องในการก่อสร้างทั้งหมดและสร้างรายการเจาะที่สมบูรณ์เพื่อให้ผู้สร้างแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายของเขา พันธุ์ที่สามคือการตรวจสอบซ้ำหรือการตรวจสอบยืนยัน ตรวจบ้านก่อนโอนลูกค้าเป็นผู้ซื้อบ้านที่ได้ร้องขอการซ่อมแซมบางอย่างก่อนที่จะปิด และเขาต้องการให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบว่าข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องผู้ตรวจสอบทุกคนไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันหรือบริการตรวจสอบซ้ำ