เมาส์ปากกาการทำความเข้าใจเครื่องมือและเทคนิคการใช้

ทำความเข้าใจเครื่องมือปากกาและแผงเส้นทางหากต้องการใช้เทคนิคนี้ เมาส์ปากกาให้เลือกเครื่องมือปากกา เปิดใช้งานปุ่มเส้นทางบนแถบเครื่องมือปากกา เมาส์ปากกาผู้ใช้จะคลิกและลากด้วยเครื่องมือปากการอบๆ วัตถุที่ต้องการเลือก การกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากหลังจากสร้างจุดใหม่จะสร้างเส้นทางโค้ง ศิลปินดิจิทัลจะชี้จุดจับวาดภาพไปในทิศทางของจุดถัดไปการแปลงเส้นทางเป็นเวกเตอร์มาสก์ก่อนอื่นผู้ใช้ต้องทำการเลือกด้วยเครื่องมือเมาส์ปากกา

หากต้องการแปลงส่วนที่เลือกเป็นเวกเตอร์มาสก์ เมาส์ปากกาให้เลือก CMD / CTRL แล้วเลือกปุ่มมาสก์บนจานสีเลเยอร์ ตอนนี้พื้นที่นอกส่วนที่เลือกจะถูกปิดบัง มองเห็นได้ในจานสีเลเยอร์ ตอนนี้ภาพผลลัพธ์สามารถวางลงใน InDesign ที่รองรับพื้นหลังโปร่งใสได้แล้ว สิ่งนี้ทำได้เมื่อวางภาพลงใน InDesign เมาส์ปากกาในจานสีตัดข้อความให้เลือกเส้นทาง Photoshop จากเมนูแบบเลื่อนลงตัวเลือกรูปร่างการแก้ไขเส้นทางด้วยเครื่องมือเส้นทางมีคุณสมบัติ

ให้คลิกออกจากเส้นทาง จากนั้นคลิกเข้าสู่เส้นทางด้วยเครื่องมือการเลือก

การแก้ไขหลักสองอย่างที่ใช้กับการเลือกพาธ ก่อนอื่น เครื่องมือเลือกเส้นทางจะเลือกจุดทั้งหมดเมาส์ปากกา ผู้ใช้จะย้ายเส้นทางวัตถุทั้งหมดไปรอบๆ หน้าจอ เมื่อจุดยึดเป็นสีดำ จะถูกเลือกทั้งหมด เพื่อเปิดใช้งานแต่ละจุด เมาส์ปากกาเราใช้เครื่องมือการเลือกโดยตรง หากต้องการดูจุดแต่ละจุดบนหน้าจอ ให้คลิกออกจากเส้นทาง จากนั้นคลิกเข้าสู่เส้นทางด้วยเครื่องมือการเลือกโดยตรง หากต้องการแก้ไขแต่ละจุด เมาส์ปากกาศิลปินดิจิทัลจะเลือกจุดที่ต้องการและย้ายไปรอบๆ หน้าจอ จุดสามารถย้ายได้โดยใช้ปุ่มลูกศรการดูเส้นทางและวัตถุพื้นหลังปัญหาหลัก

ของเครื่องมือปากกาหลังจากทำการเลือกแล้วคือการประเมินวัตถุพื้นหลัง เมาส์ปากกาจึงสามารถแก้ไขส่วนที่เลือกได้ ในการแก้ไขปัญหานี้ มุมมองจะต้องมีพื้นที่ที่ปิดบังและพื้นหลัง ซึ่งสามารถทำได้โดยการลดความหนาแน่นของขอบมาสก์ในจานมาสก์ ตอนนี้ศิลปินดิจิทัลสามารถประเมินขอบเขตการเลือกได้อย่างแม่นยำการเพิ่มและการลบจุดบ่อยครั้งที่การย้ายจุดไม่เพียงพอเมื่อเราต้องการเปลี่ยนเส้นทาง ผู้ใช้ต้องเพิ่มหรือลบบางจุด เมาส์ปากกาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

เครื่องมือปากกาแล้วลากด้วยเมาส์ที่กดเพื่อให้ได้เส้นโค้ง หรือคลิก

ให้เลือกปากกาบวกและปากกาลบเพื่อเพิ่มและลบจุดที่จำเป็น เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน ศิลปินดิจิทัลสามารถทำได้โดยอัตโนมัติโดยเลือกปุ่ม เพิ่ม/ลบอัตโนมัติในแถบตัวเลือกปากกา การคลิกที่พื้นที่ว่างบนเส้นทางจะเพิ่มจุด การคลิกที่จุดที่มีอยู่จะเป็นการลบออกหากต้องการแปลงจุดตรงเป็นเส้นโค้ง เมาส์ปากกาไร้สายให้เลือกเครื่องมือแปลงจุดในแถบ

เครื่องมือปากกาแล้วลากด้วยเมาส์ที่กดเพื่อให้ได้เส้นโค้ง เมาส์ปากกาหรือคลิกด้วยเมาส์ที่กดโดยกดแป้น Alt แล้วลากเพื่อให้ได้เส้นโค้ง ดำเนินการย้อนกลับของการกระทำนี้เพื่อลบจุดโค้งเครื่องมือปากกาเป็นเทคนิคการเลือกที่ต้องการสำหรับงานศิลปะที่จะพิมพ์โดยให้ขอบเรียบ เมาส์ปากกากราฟิกทางเลือกที่จะดูบนเว็บควรใช้เครื่องมือการเลือกตามพิกเซล